NIOBE | Zvishongo zveBadali

NIOBE

NIOBE: Ndiye Hupenyu ibhuku rinonakidza rinoteedzana naAmandla Stenberg, Ashley A. Woods, Sebastian A. Jones, naDarrell May. Iko kuuya kwezera renguva yerudo, kutengesa, uye kupira kwekupedzisira. Niobe Ayutami inherera yemusango elf wechidiki uyezve angave-mununuri wepasirese uye asina kugadzikana fungidziro yenyika yeAsunda. Ari kumhanya kubva kare uko Dhiyabhorosi pachake achimuona achitukwa… akananga kune remangwana remangwana rinomirira nemoyo murefu kuti asunge nyika kumirisana nemhomho yegehena. Kurema kwechiporofita kunorema pamapfudzi ake uye mhumhi iri padhuze nezvitsitsinho zvake.

12 zvinogadzirwa

12 zvinogadzirwa