CHIMVAKA CHIMVAKA CHIMVIRI CHEMAZWI Zvishongo zveBadali

CHIMVAKA CHIMVARA CHEMAZANYA EMASHURE